H.H.第三世多杰羌佛正法--覺行正康佛堂: 第三世多杰羌佛淺釋邪惡見和錯誤知見-錯誤知見 第二十一條,認大寺廟法承人定屬聖人

H.H.第三世多杰羌佛正法--覺行正康佛堂: 第三世多杰羌佛淺釋邪惡見和錯誤知見-錯誤知見 第二十一條,認大寺廟法承人定屬聖人: # 第三世多杰羌佛   # 第三世多杰羌佛   # 第三世多杰羌佛

沒有留言:

張貼留言