H.H.第三世多杰羌佛正法--覺行正康佛堂: 第三世多杰羌佛淺釋邪惡見和錯誤知見-錯誤知見 第十一條,認剃度出家可吃葷

H.H.第三世多杰羌佛正法--覺行正康佛堂: 第三世多杰羌佛淺釋邪惡見和錯誤知見-錯誤知見 第十一條,認剃度出家可吃葷: # 第三世多杰羌佛   # 第三世多杰羌佛   # 第三世多杰羌佛

沒有留言:

張貼留言